Biopsje-Lewandowska.pl

Zadbaj o swoje zdrowie

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (BAC) jest powszechnie stosowanym i minimalnie inwazyjnym badaniem, umożliwiającym określenie potencjału biologicznego badanej zmiany (czy zmiana ma charakter zapalny, nowotworowy, czy jest łagodna, czy złośliwa) lub przynajmniej pozwalającym na podjęcie decyzji o dalszych krokach diagnostycznych.

Czytaj więcej

Biopsje-Lewandowska.pl

Zespół specjalistów

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (BAC) jest powszechnie stosowanym i minimalnie inwazyjnym badaniem, umożliwiającym określenie potencjału biologicznego badanej zmiany (czy zmiana ma charakter zapalny, nowotworowy, czy jest łagodna, czy złośliwa) lub przynajmniej pozwalającym na podjęcie decyzji o dalszych krokach diagnostycznych.

Czytaj więcej
Specjalista patomorfolog

Magdalena Lewandowska

Dr n. med. Magdalena Lewandowska, specjalista patomorfolog. W 2009 roku ukończyła Pomorską Akademię Medyczną w Szczecinie. W 2016 roku uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie patomorfologii z najwyższym wynikiem krajowym w sesji, a rok później tytuł doktora nauk medycznych w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym. W tym samym roku zdała Egzamin Europejski z Patomorfologii (European Board of Pathology- Amsterdam 2017). Autorka licznych publikacji krajowych i zagranicznych w dziedzinie medycyny, nagradzany nauczyciel akademicki. Członek zarządu Szczecińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Patologów (PTP). W trakcie pracy zawodowej wykonała i oceniła około 10 tysięcy badań biopsyjnych

Zajmujemy się biopsja aspiracyjną cienkoigłową pod kontrolą USG:

  • Tarczycy
  • Węzłów chłonnych
  • Ślinianek
  • Zmian zlokalizowanych w tkankach miękkich okolicy głowy i szyi
biopsje-lewandowska.pl - badanie biopsja
Rejestracja:

pn - pt: 9:00 - 12:00 oraz 16:00 - 20:00
sobota : 9:00 - 12:00

0

Lat doświadczenia

0

Wykonanych zabiegów

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (BAC) jest metodą diagnostyczną, dzięki której lekarz wykonujący pozyskuje materiał komórkowy (cytologiczny) poprzez nakłucie cienką (zwykle średnicy 0,5mm) igłą pod kontrolą USG. Zaaspirowany w trakcie procedury materiał jest następnie rozmazywany na szkiełku i utrwalany.

W dalszych krokach, tak sporządzony preparat jest odpowiednio barwiony i oceniany pod mikroskopem przez patomorfologa. Szczególną zaletę BAC stanowi fakt, że procedura ta jest minimalnie inwazyjna i pozwala, w wielu przypadkach, na trafne rozpoznanie potencjału biologicznego badanej zmiany lub przynajmniej na podjęcie decyzji o dalszych krokach diagnostycznych.

Jak przygotować się do badania?

Biopsja cienkoigłowa zwykle nie wymaga szczególnego przygotowania (nie jest konieczne, aby pacjent był na czczo). Wyjątek stanowią pacjenci leczeni lekami z grupy leków przeciwkrzepliwych, obecnie bardzo często wykorzystywanymi m.in. w leczeniu choroby wieńcowej serca czy nadciśnieniu tętniczym, którzy zobowiązani są do bezwzględnego poinformowania o tym fakcie lekarza wykonującego biopsję. W przypadku części leków konieczne jest ich czasowe odstawienie po konsultacji z lekarzem prowadzącym.

W przypadku poniższych leków:

  • acenokumarolu lub warfaryny leki te należy ostawić na 5-7 dni przed planowaną biopsją i zastąpić heparyną drobnocząsteczkową, przy czym ostatnia dawka heparyny powinna być podana co najmniej 12h przed biopsją
  • dobigatranu (nazwa handlowa Pradaxa)- przerwa między ostatnią dawką i zabiegiem biopsji powinna wynosić co najmniej 12h
  • rivaroxabanu (nazwa handlowa Xarelto)- przerwa między ostatnią dawką i zabiegiem biopsji powinna wynosić co najmniej 24h
  • klopidogrelu przerwa między ostatnią dawką i zabiegiem biopsji powinna wynosić co najmniej 72h

Leki bezpieczne: kwas acetylosalicylowy do 0,3g/d (nazwy handlowe: Acard, Polocard, Aspiryna itp.), niesterydowe leki przeciwzapalne.

W przypadku gdy pacjent ma wątpliwości co do możliwości odstawienia tych leków, powinien odpowiednio wcześniej skonsultować się z lekarzem, które je ordynuje.

Przychodząc na badanie pacjent powinien mieć przy sobie najbardziej aktualne USG (najlepiej opis i zdjęcia) wytypowanej do biopsji zmiany i skierowanie wystawione przez lekarza prowadzącego.

Czytaj więcej
biopsje-lewandowska.pl - badanie
biopsje-lewandowska.pl - zabieg biopsji szczecin