• Jak przygotować się do badania?
 • Jakie są możliwe powikłania?
 • Kiedy otrzymam wynik?
 • Co oznacza, że biopsja jest niediagnostyczna?
biopsje-lewandowska.pl - badanie biposja

Jak przygotować się do badania?

Biopsja cienkoigłowa zwykle nie wymaga szczególnego przygotowania (nie jest konieczne, aby pacjent był na czczo). Wyjątek stanowią pacjenci leczeni lekami z grupy leków przeciwkrzepliwych, obecnie bardzo często wykorzystywanymi m.in. w leczeniu choroby wieńcowej serca czy nadciśnieniu tętniczym zobowiązani są do bezwzględnego poinformowania o tym fakcie lekarza wykonującego biopsję. W przypadku części leków konieczne jest ich czasowe odstawienie po konsultacji z lekarzem prowadzącym.

W przypadku poniższych leków:

 • acenokumarolu lub warfaryny leki te należy ostawić na 5-7 dni przed planowaną biopsją i zastąpić heparyną drobnocząsteczkową, przy czym ostatnia dawka heparyny powinna być podana co najmniej 12h przed biopsją
 • dobigatranu (nazwa handlowa Pradaxa)- przerwa między ostatnią dawką i zabiegiem biopsji powinna wynosić co najmniej 12h
 • rivaroxabanu (nazwa handlowa Xarelto)- przerwa między ostatnią dawką i zabiegiem biopsji powinna wynosić co najmniej 24h
 • klopidogrelu przerwa między ostatnią dawką i zabiegiem biopsji powinna wynosić co najmniej 72h

Leki bezpieczne: kwas acetylosalicylowy do 0,3g/d (nazwy handlowe: Acard, Polocard, Aspiryna itp.), niesterydowe leki przeciwzapalne.

W przypadku gdy pacjent ma wątpliwości co do możliwości odstawienia tych leków, powinien odpowiednio wcześniej skonsultować się z lekarzem, które je ordynuje.

Przychodząc na badanie pacjent powinien mieć przy sobie najbardziej aktualne USG (najlepiej opis i zdjęcia) wytypowanej do biopsji zmiany i skierowanie wystawione przez lekarza prowadzącego.

Jak wygląda badanie?

Jakie są możliwe powikłania?

Podczas wykonania biopsji cienkoigłowej rzadko dochodzi do powikłań, ale jak w przypadku każdego badania, może dojść do pewnych nieprzewidzianych sytuacji. Do najczęściej występujących powikłań zalicza się ból i przemijające zaczerwienienie w miejscu wkłucia lub rzadziej niewielki krwiak w miejscu wkłucia (można wtedy stosować paracetamol). Zazwyczaj objawy te szybko ustępują, nie powodując trwałych następstw. Bardzo rzadko może pojawić się krwawienie wymagające interwencji chirurgicznej. Mogą się ponadto pojawić rekcje alergiczne na środki dezynfekcyjne lub leki znieczulające zastosowane przez pacjenta.

Skontaktuj się z lekarzem, jeżeli zauważysz:

 • utrzymujące się krwawienie z miejsca nakłucia
 • narastający obrzęk w miejscu nakłucia
 • narastające dolegliwości bólowe, pomimo zastosowanego leczenia przeciwbólowego
 • zawroty głowy lub omdlenia
 • trudności z oddychaniem

Kiedy otrzymam wynik?

Wynik jest zwykle dostępny w ciągu 7 dni od wykonania biopsji.

Co oznacza, że biopsja jest niediagnostyczna?

Około 10% biopsji jest niediagnostycznych. Oznacza to, że pobrany materiał z różnych powodów jest niewystarczający do postawienia wiążącego rozpoznania. Przyczyną może być charakterystyka zmiany (zmiana zwłókniała, płynowa lub silnie unaczyniona) lub nieprawidłowe pobranie. W takiej sytuacji zaleca się powtórzenie biopsji, po okresie co najmniej 3 miesięcy (w przypadku zmian klinicznie podejrzanych biopsję należy powtórzyć wcześniej)

biopsje-lewandowska.pl - biopsja szczecin lekarz
biopsje-lewandowska.pl - biopsja szczecin