Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (BAC) jest metodą diagnostyczną, dzięki której lekarz wykonujący pozyskuje materiał komórkowy (cytologiczny) poprzez nakłucie cienką (zwykle średnicy 0,5mm) igłą pod kontrolą USG. Zaaspirowany w trakcie procedury materiał jest następnie rozmazywany na szkiełku i utrwalany.

W dalszych krokach, tak sporządzony preparat jest odpowiednio barwiony i oceniany pod mikroskopem przez patomorfologa. Szczególną zaletę BAC stanowi fakt, że procedura ta jest minimalnie inwazyjna i pozwala, w wielu przypadkach, na trafne rozpoznanie potencjału biologicznego badanej zmiany lub przynajmniej na podjęcie decyzji o dalszych krokach diagnostycznych.

Jak przygotować się do badania?

Jak wygląda badanie?

Przed przystąpieniem do zabiegu lekarz wykonujący procedurę zbiera od pacjenta wywiad niezbędny do wykonania zabiegu. Na tym etapie pacjent powinien poinformować lekarza o przyjmowanych lekach przeciwkrzepliwych i o ewentualnych zaburzeniach krzepnięcia oraz o wszelkich chorobach mogących stanowić potencjalne przeciwskazanie do przeprowadzenia procedury. WAŻNE! Jeżeli pacjent przyjmuje leki przeciwzakrzepowe lub cierpi na zaburzenia krzepliwości krwi KONIECZNE JEST POINFORMOWANIE LEKARZA PRZED WYKONANIEM ZABIEGU. W przypadku braku przeciwskazań pacjent zostaje zakwalifikowany i musi wyrazić pisemną zgodę na wykonanie biopsji.

Następnie miejsce, które ma zostać poddane zabiegowi biopsji musi zostać odpowiednio odsłonięte i odkażone. Na tym etapie należy usunąć z okolicy bioptowanej biżuterię (w przypadku okolic szyi oznacza to przede wszystkim łańcuszki, korale itp.) Biopsja cienkoigłowa, poza momentem ukłucia jest zwykle całkowicie niebolesna i nie wymaga znieczulenia, ani podawania żadnych środków przeciwbólowych ani przed, ani po jej wykonaniu. Część pacjentów, szczególnie obawiająca się dolegliwości bólowych, decyduje się na miejscowe znieczulenie kremami zawierającymi substancje znieczulające (pacjenci wykonują to we własnym zakresie).

W dalszej kolejności, pod kontrolą USG następuje kwalifikacja i precyzyjna lokalizacja zmiany i jej nakłucie. Podczas zabiegu szczególnie ważne jest, aby pacjent leżał/siedział możliwie nieruchomo, i w przypadku zmian w okolicy szyi, powstrzymał się od przełykania, kaszlenia i mówienia. Po zabiegu miejsce nakłute zostaje zaopatrzone plastrem lub gazikiem i należy je uciskać miarowo przez co najmniej 10min, aby zminimalizować ryzyko miejscowego krwawienia.